Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:70

Utkom från trycket den 13 mars 2001
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 22 februari 2001.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) skall ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse 2000:697.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som skall finnas i Sverige. Tingsrätterna skall ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen skall finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/ Domsaga

I domsagan ingående kommun(er)

Kansliorter med tingsställe

Ytterligare tingsställe

Under Svea hovrätt

 

 

Gotlands

 

Gotland

 

Visby

 
 

Västmanlands

 

Samtliga kommuner i Västmanlands län

 

Köping

 
 

Sala

 

Fagersta

 

Västerås

 
 

Falu

 

Borlänge

 

Falun

 
 

Falun

 
 
 

 

Under Göta hovrätt

 

Linköpings

 

Boxholm

 

Linköping

 
 

Kinda

 

Motala

 
 

Linköping

 
 
 

Mjölby

 
 
 

Motala

 
 
 

Vadstena

 
 
 

Ydre

 
 
 

Åtvidaberg

 
 
 

Ödeshög

 
 
 

Norrköpings

 

Finspång

 

Norrköping

 
 
 

Norrköping

 
 
 
 

Söderköping

 
 
 
 

Valdemarsvik

 
 
 

 

Lindesbergs

 

Hällefors

 

Lindesberg

 

Hällefors

 
 

Lindesberg

 
 
 
 

Ljusnarsberg

 
 
 
 

Nora

 
 
 

Örebro

 

Askersund

 

Örebro

 
 

Hallsberg

 
 
 

Kumla

 
 
 

Laxå

 
 
 

Lekeberg

 
 
 

Örebro

 
 
 

Under Hovrätten över Skåne och Blekinge

 

Blekinge

 

Samtliga kommuner i Blekinge län

 

Karlshamn

 
 

Karlskrona

 
 

Hässleholms

 

Hässleholm

 

Hässleholm

 
 

Osby

 
 
 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:70

Denna förordning träder i kraft

a) den 1 april 2001 i fråga om Västmanlands tingsrätt,

b) den 1 maj 2001 i fråga om Linköpings tingsrätt,

c) den 1 juni 2001 i fråga om Örebro tingsrätt samt

d) den 1 juli 2001 i fråga om Blekinge tingsrätt.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)