Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:77

Utkom från trycket den 13 mars 2001
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 22 februari 2001.

Regeringen föreskriver att 17 kap. 1 § utsökningsförordningen (1981:981)1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

1 §

Kronofogdemyndighetens beslut överklagas hos den tingsrätt som anges i följande uppställning.

Tingsrätt

Beslut som meddelats vid ett kontor beläget i

Stockholms tingsrätt

 

Stockholms län

 

Uppsala tingsrätt

 

Uppsala län

 

Eskilstuna tingsrätt

 

Södermanlands län

 

Linköpings tingsrätt

 

Östergötlands län

 

Jönköpings tingsrätt

 

Jönköpings län

 

Växjö tingsrätt

 

Kronobergs län

 

Kalmar tingsrätt

 

Kalmar län

 

Gotlands tingsrätt

 

Gotlands län

 

Blekinge tingsrätt

 

Blekinge län

 

Kristianstads tingsrätt

 

en kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Kristianstads län

 

Malmö tingsrätt

 

en kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Malmöhus län

 

Halmstads tingsrätt

 

Hallands län

 

Göteborgs tingsrätt

 

en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Göteborgs och Bohus län

 

Vänersborgs tingsrätt

 

en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Älvsborgs län

 

Skövde tingsrätt

 

en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Skaraborgs län

 

Karlstads tingsrätt

 

Värmlands län

 

Örebro tingsrätt

 

Örebro län

 

Västmanlands tingsrätt

 

Västmanlands län

 

Falu tingsrätt

 

Dalarnas län

 

Gävle tingsrätt

 

Gävleborgs län

 

Härnösands tingsrätt

 

Västernorrlands län

 

Östersunds tingsrätt

 

Jämtlands län

 

Umeå tingsrätt

 

Västerbottens län

 

Luleå tingsrätt

 

Norrbottens län

 
 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:77

Denna förordning träder i kraft

1. den 1 april 2001 i fråga om Västmanlands tingsrätt och

2. den 1 juli 2001 i fråga om Blekinge tingsrätt.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Frank Walterson
(Finansdepartementet)