Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:137

Utkom från trycket den 3 april 2001
Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring;
utfärdad den 15 mars 2001.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring skall ha följande lydelse.

Bilaga1)

Myndighet

Enskilda organ

 

Statens hundskola

 

Statens Hundskola — Sveriges Hundcenter AB

 

Statens järnvägar

 

EuroMaint AB

 

Jernhusen AB

 

SJ AB

 

SJ Green Cargo AB

 

TraffiCare AB

 

Unigrid AB

 

Migrationsverket

 

Eqvator AB

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:137

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2001.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Knut Weibull
(Kulturdepartementet)