Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:469

Utkom från trycket den 19 juni 2001
Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård;
utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 31 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård skall ha följande lydelse.

2) Om en patient önskar att stödpersonens uppdrag skall övergå till ett uppdrag som kontaktperson enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) när tvångsvården upphört och stödpersonen samtycker till det, skall den nämnd som avses i 30 § underrätta socialnämnden i den kommun där patienten är folkbokförd om patientens önskemål.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:469

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)