Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:645

Utkom från trycket den 11 september 2001
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948);
utfärdad den 30 augusti 2001

Regeringen föreskriver att 17 och 18 §§ förundersökningskungörelsen (1947:948) skall ha följande lydelse.

1) Förhör med någon som är under 18 år och som är misstänkt för brott, målsägande eller vittne, skall planeras och verkställas så att det inte uppkommer fara för att den som förhörs tar skada. Särskild varsamhet bör iakttas om förhöret rör sexuallivet. Det bör noga tillses att uppseende inte väcks kring förhöret. Detta får inte göras mer ingående än omständigheterna kräver. Förhör får inte äga rum fler gånger än som är nödvändigt med hänsyn till utredningens art och barnets bästa.

1)

Senaste lydelse 1994:429.

2) Förhör med någon som är under 18 år bör hållas av en person med särskild kompetens för uppgiften.

2)

Senaste lydelse 1991:1766.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:645

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anders Perklev
(Justitiedepartementet)