Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:671

Utkom från trycket den 11 september 2001
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948);
utfärdad den 23 augusti 2001.

Regeringen föreskriver att i 4 § förundersökningskungörelsen (1947:948)1) ordet ”körkortsregistret” skall bytas ut mot ”vägtrafikregistret”.

1)

Kungörelsen omtryckt 1969:589. Senaste lydelse av 4 § 1991:755.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:671

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anders Perklev
(Justitiedepartementet)