Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:677

Utkom från trycket den 11 september 2001
Förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov;
utfärdad den 23 augusti 2001.

Regeringen föreskriver att i 20 § förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov1) ordet ”bilregistret” skall bytas ut mot ”vägtrafikregistret”.

1)

Senaste lydelse av 20 § 1998:2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:677

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BJÖRN VON SYDOW
Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)