Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:687

Utkom från trycket den 18 september 2001
Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder;
utfärdad den 30 augusti 2001.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder skall införas tre nya paragrafer, 2 kap. 10 §, 3 kap. 5 § och 4 kap. 6 a § samt närmast före 2 kap. 10 §, 3 kap. 5 § och 4 kap. 6 a § nya rubriker av följande lydelse.

Journal

För varje person dömd till skyddstillsyn skall föras journal enligt föreskrifter som Kriminalvårdsstyrelsen meddelar.

Journal

För varje person som i dom meddelats föreskrift om samhällstjänst skall föras journal enligt föreskrifter som Kriminalvårdsstyrelsen meddelar.

Journal

För varje person som är villkorligt frigiven skall föras journal enligt föreskrifter som Kriminalvårdsstyrelsen meddelar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:687

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Nils Cederstierna
(Justitiedepartementet)