Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:742

Utkom från trycket den 23 oktober 2001
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 4 oktober 2001.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1995:496. Senaste lydelse 2001:575. Ändringen innebär att Simrishamns tingsrätt utgår ur förordningen och att Simrishamns och Tomelilla kommuner ingår i domsagan för Ystads tingsrätt.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som skall finnas i Sverige. Tingsrätterna skall ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen skall finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/ Domsaga

I domsagan ingående kommun(er)

Kansliorter med tingsställe

Ytterligare tingsställe

 

Under Hovrätten över Skåne och Blekinge

 

 

Kristianstads

 

Bromölla

 

Kristianstad

 
 
 

Kristianstad

 
 
 
 

Östra Göinge

 
 
 
 

Eslövs

 

Eslöv

 

Eslöv

 
 
 

Hörby

 
 
 
 

Höör

 
 
 

 

Trelleborgs

 

Svedala

 

Trelleborg

 
 
 

Trelleborg

 
 
 
 

Vellinge

 
 
 
 

Ystads

 

Simrishamn

 

Ystad

 
 
 

Sjöbo

 
 
 
 

Skurup

 
 
 
 

Tomelilla

 
 
 
 

Ystad

 
 
 
 

Under Hovrätten för Västra Sverige

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:742

Denna förordning träder i kraft den 26 november 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Per Hall
(Justitiedepartementet)