Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:783

Utkom från trycket den 20 november 2001
Förordning om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål;
utfärdad den 1 november 2001.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

dels att rubriken närmast före 1 § skall sättas före 2 §,

dels att det i förordningen skall införas en ny rubrik närmast före 1 § av lydelsen ”Inledande bestämmelse”,

dels att bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.

Bilaga

Stat

Språk

Albanien

 

 

Australien

 

engelska

 

Belgien

 

 

Bulgarien

 

engelska eller franska

 

Cypern

 

engelska eller grekiska

 

Danmark

 

 

Estland

 

engelska

 

Finland

 

 

Frankrike

 

franska

 

Georgien

 

engelska eller ryska

 

Grekland

 

 

Island

 

 

Irland

 

iriska eller engelska

 

Israel

 

hebreiska, engelska eller franska

 

Italien

 

franska eller engelska

 

Kanada

 

engelska eller franska

 

Kroatien

 

engelska eller serbokroatiska

 

Lettland

 

engelska

 

Liechtenstein

 

tyska

 

Litauen

 

litauiska, engelska eller franska

 

Luxemburg

 

franska, tyska eller engelska

 

Makedonien (FYROM)

 

 

Malta

 

engelska

 

Moldova

 

moldoviska, franska eller engelska

 

Nederländerna

 

 

Nederländska Antillerna

 
 

och Aruba

 

engelska

 

Norge

 

 

Polen

 

polska

 

Portugal

 

portugisiska eller franska

 

Rumänien

 

franska eller engelska

 

Ryssland

 

ryska, engelska eller franska

 

Schweiz

 

franska, tyska eller italienska

 

Slovakien

 

 

Spanien

 

spanska

 

Storbritannien och Nordirland

 

engelska

 
 

Tjeckien

 

 

Turkiet

 

 

Tyskland

 

tyska, engelska eller franska

 

Ukraina

 

engelska eller franska

 

Ungern

 

ungerska

 

Österrike

 

tyska, engelska eller franska

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:783

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anders Perklev
(Justitiedepartementet)