Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:803

Utkom från trycket den 20 november 2001
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 1 november 2001.

Regeringen föreskriver att i 6 kap. 19 § utsökningsförordningen (1981:981) ordet ”sjöfartsregistret” skall bytas ut mot ”Sjöfartsverket”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:803

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Frank Walterson
(Finansdepartementet)