Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:991

Utkom från trycket den 12 december 2001
Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott;
utfärdad den 29 november 2001.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott skall ha följande lydelse.

1) Framställning om utlämning från utomnordisk stat av den som här i riket är misstänkt eller tilltalad för brott görs av åklagare. Framställningen skall sändas till Riksåklagaren, som avgör om den skall överlämnas till Justitiedepartementet för vidarebefordran till den främmande staten.

1)

Senaste lydelse 2000:718.

Om framställningen görs av någon annan åklagare än en överåklagare, en vice överåklagare eller en chef för en åklagarkammare, skall yttrande från någon av dessa åklagare bifogas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:991

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)