Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:1251

Utkom från trycket den 21 december 2001
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet;
utfärdad den 13 december 2001.

Regeringen föreskriver att rubriken närmast före 9 § förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet skall lyda ”Direktåtkomst”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:1251

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Frank Walterson
(Finansdepartementet)