Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:56

Utkom från trycket den 26 februari 2002
Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring;
utfärdad den 7 februari 2002.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring skall ha följande lydelse.

Bilaga1)

Myndighet

Enskilda organ

 

Statens Provningsanstalt

 

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

 

Statens Vattenfallsverk

 

Bråviken Energi AB

 

Försäkringsbolaget Vattenfall Insurance

 

Ringhals AB

 

Vattenfall AB

 

Vattenfall Bohus-Dal AB

 

Vattenfall Bränsle AB

 

Vattenfall Data AB

 

Vattenfall Fastigheter AB

 

Vattenfall Mellansverige Energi AB

 

Vattenfall Mellersta Norrland Energi AB

 

Vattenfall Norrbotten Energi AB

 

Vattenfall Support AB

 

Vattenfall Treasury AB

 

Statliga lantmäterimyndigheter

 

SVEFA – Svensk Fastighetsvärdering AB

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:56

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)