Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:269

Utkom från trycket den 22 maj 2002
Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring;
utfärdad den 2 maj 2002.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring skall ha följande lydelse.

Bilaga1)

Myndighet

 

Enskilda organ

 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Boverket

 

Svenskt Byggodkännande AB

 

Byggnadsstyrelsen

 

Civitas Holding AB

 
 

Fastighetsaktiebolaget Norrporten

 
 

Fastighetsbolagets Räddningsskolor

 
 

Sverige AB

 
 

Fastighetsbolaget Specialskolor

 
 

Sverige AB

 
 

Försvarsfastigheter Sverige AB

 
 

Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB

 
 

Specialfastigheter Sverige AB

 
 

Statliga Akademiska Hus AB

 
 

Statliga Akademiska Hus i Göteborg AB

 
 

Statliga Akademiska Hus i Linköping AB

 
 

Statliga Akademiska Hus i Luleå AB

 
 

Statliga Akademiska Hus i Lund AB

 
 

Statliga Akademiska Hus i Stockholm AB

 
 

Statliga Akademiska Hus i Ultuna AB

 
 

Statliga Akademiska Hus i Umeå AB

 
 

Statliga Akademiska Hus Uppsala AB

 
 

Stenvalvet Fastighets AB

 
 

Vasakronan AB

 
 

Vasallen AB

 

Chalmers Tekniska Högskola

 

Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:269

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)