Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:384

Utkom från trycket den 7 juni 2002
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948);
utfärdad den 23 maj 2002.

Regeringen föreskriver att det i förundersökningskungörelsen (1947:948)1) skall införas en ny paragraf, 21 b §, av följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1969:589.

När någon som inte har fyllt 18 år är misstänkt för brott skall i protokoll eller på en särskild handling antecknas vem eller vilka som enligt 5 och 33 §§ lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare har underrättats och kallats till förhör som hålls med den unge.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:384

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)