Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:622

Utkom från trycket den 26 juni 2002
Förordning om ikraftträdande av lagen (2002:621) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall;
utfärdad den 13 juni 2002.

Regeringen föreskriver att lagen (2002:621) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall träda i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH
Dan Sandberg
(Utrikesdepartementet)