Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2002:638

Utkom från trycket den 2 juli 2002
Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring;
utfärdad den 19 juni 2002.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring skall ha följande lydelse.

Bilaga1)

Myndighet

Enskilda organ

Postverket

 

Posten AB

 
 

Nordbanken AB (publ)

 
 

Posten PIC AB

 
 

Postfastigheter AB

 
 

Postgirot Bank AB

 

Socialstyrelsen

 

Institutet för professionell utvecklingav läkare i Sverige (IPULS)

 

Statens Bakteriologiska laboratorium

 

CALAB

 
 

SBL Vaccin AB

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:638

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)