Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:1

Utkom från trycket den 16 januari 2003
Förordning om ikraftträdande av 28 och 33 §§ lagen (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);
utfärdad den 9 januari 2003.

Regeringen föreskriver att 28 och 33 §§ lagen (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) skall träda i kraft den 20 januari 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)