Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:19

Utkom från trycket den 4 februari 2003
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken;
utfärdad den 23 januari 2003.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken skall ha följande lydelse.

Bilaga1)

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

 

RÄTTSVÄSENDE

 
 

 

Brott

 

Brottsförebyggande rådet

 

För brott lagförda personer

 

Brottsförebyggande rådet

 

Domstolarnas verksamhet

 

Domstolsverket

 

Kriminalvård

 

Brottsförebyggande rådet

 

Återfall i brott

 

Brottsförebyggande rådet

 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

 

För framställning av statistik över Brott, För brott lagförda personer, Kriminalvård och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål och straffprocessuella tvångsmedel.

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:19

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)