Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:40

Utkom från trycket den 18 februari 2003
Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.;
utfärdad den 30 januari 2003.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. skall ha följande lydelse.

1) Arvode för förberedelsearbete får inte betalas för dagar då uppdragstagaren har rätt till arvode för sammanträde.

1)

Senaste lydelse 1994:922.

Till sådana uppdragstagare som avses i 2 § 5, 8 och 9 får för efterarbete under annan dag än sammanträdesdag betalas arvode med samma belopp som för förberedelsearbete.

Arvode för sammanträde betalas även för resdagar, när restiden överstiger åtta timmar mellan klockan 6 och 24.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:40

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)