Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:77

Utkom från trycket den 18 mars 2003
Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor;
utfärdad den 6 mars 2003.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor skall ha följande lydelse.

Bilaga1)

Förteckning över varor som skall anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor

N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)

1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)

2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin (2C-T-2)

2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin (2C-T-7)

N-bensylpiperazin

Salter av ämnena när sådana kan förekomma.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:77

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 mars 2003.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erna Zelmin-Åberg
(Socialdepartementet)