Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:107

Utkom från trycket den 8 april 2003
Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring;
utfärdad den 20 mars 2003.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring skall ha följande lydelse.

Bilaga1)

Myndighet

Enskilda organ

 

Länsarbetsnämnderna i

 

Arbetslöshetskassan Alfa

 

Blekinge, Gotlands, Älvsborgs och Gävleborgs län

 
 
 
 

Postverket

 

Posten AB

 
 

Nordea Bank Sverige AB (publ)

 
 

Posten PIC AB

 
 

Postfastigheter AB

 

Socialstyrelsen

 

Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS)

 

 

Statens Provningsanstalt

 

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

 

Statens Vattenfallsverk

 

Bråviken Energi AB

 
 

Försäkringsbolaget Vattenfall Insurance

 
 

Ringhals AB

 
 

Svenska Kraftnät Gasturbiner AB

 
 

Vattenfall AB

 
 

Vattenfall Bohus-Dal AB

 
 

Vattenfall Bränsle AB

 
 

Vattenfall Data AB

 
 

Vattenfall Fastigheter AB

 
 

Vattenfall Mellansverige Energi AB

 
 

Vattenfall Mellersta Norrland Energi AB

 
 

Vattenfall Norrbotten Energi AB

 
 

Vattenfall Support AB

 
 

Vattenfall Treasury AB

 

Statliga lantmäterimyndigheter

 

SVEFA Svensk Fastighetsvärdering AB

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:107

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Knut Weibull
(Kulturdepartementet)