Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:281

Utkom från trycket den 5 juni 2003
Förordning om ändring i verksförordningen (1995:1322);
utfärdad den 28 maj 2003.

Regeringen föreskriver att i 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322)1) ordet ”Riksrevisionsverkets” skall bytas ut mot ”Riksrevisionens”.

1)

Senaste lydelse av 13 § 1997:973.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:281

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)