Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:526

Utkom från trycket den 12 augusti 2003
Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.;
utfärdad den 31 juli 2003.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. skall införas en ny paragraf, 2 b §, av följande lydelse.

För sammanträde som hålls enligt förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. betalas ersättning, utöver vad som anges i 2 § 1 och 2 a §, med 300 kr.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:526

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Per Hall
(Justitiedepartementet)