Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:583

Utkom från trycket den 30 september 2003
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 18 september 2003.

Regeringen föreskriver i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)

dels att 8 kap. 3 § skall upphävas,

dels att 7 kap. 2 § skall ha följande lydelse.

2 §

Handlingar som avses i 12 kap. 2 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) skall av hänsyn till forskningens behov undantas från gallring i de kommuner som ingår i Östergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt i Göteborgs kommun. I landets övriga kommuner skall sådana handlingar undantas från gallring när det gäller personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:583

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)