Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:592

Utkom från trycket den 7 oktober 2003
Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191);
utfärdad den 25 september 2003.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till personuppgiftsförordningen (1998:1191)1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:751.

Bilaga 12)

Europeiska gemenskapernas kommission har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 2 och 3 framgår att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa i besluten specificerade mottagare i respektive stat.

Stat

Beslut

Argentina

 

1. Kommissionens beslut av den 30 juni 2003 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Argentina.3)

3)

EUT L 168, 5.7.2003, s. 19 (Celex 32203D0490).

 

Förenta staterna

 

2. Kommissionens beslut av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom de principer om integritetsskydd (Safe Harbor Privacy Principles) i kombination med frågor och svar som Förenta staternas handelsministerium utfärdat.4)

4)

EGT L 215, 25.8.2000, s. 7 (Celex 32000D0520).

 

Kanada

 

3. Kommissionens beslut av den 20 december 2001 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter genom den kanadensiska lagen om elektroniska handlingar och skydd för personuppgifter (Personal Information Protection and Electronic Documents Act).5)

5)

EGT L 2, 4.1.2002, s. 13 (Celex 32002D0002).

 

Schweiz

 

4. Kommissionens beslut av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter i Schweiz.6)

6)

EGT L 215, 25.8.2000, s. 1 (Celex 32000D0518).

 

Ungern

 

5. Kommissionens beslut av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter i Ungern.7)

7)

EGT L 215, 25.8.2000, s. 4 (Celex 32000D0519).

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:592

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)