Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:791

Utkom från trycket den 28 november 2003
Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166);
utfärdad den 20 november 2003.

Regeringen föreskriver att i 14 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166)1) ordet ”räddningskår” skall bytas ut mot ”kommunal organisation för räddningstjänst”.

1)

Förordningen omtryckt 1992:1136. Senaste lydelse av 14 § 1995:146.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:791

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)