Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:848

Utkom från trycket den 2 december 2003
Förordning om ändring i kungörelsen (1967:539) med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.;
utfärdad den 20 november 2003.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1967:539) med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. skall ha följande lydelse;

Vad som sägs i 5 § andra stycket första punkten lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. skall tillämpas även på Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska bostadskreditkassan och bostadskreditförening.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:848

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)