Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:921

Utkom från trycket den 10 december 2003
Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;
utfärdad den 27 november 2003.

Regeringen föreskriver att i 12 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:921

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 12 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)