Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:931

Utkom från trycket den 10 december 2003
Förordning om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att lämna uppgifter till andra myndigheter;
utfärdad den 27 november 2003.

Regeringen föreskriver att i 3 § förordningen (1980:995) om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna att lämna uppgifter till andra myndigheter1) ordet ”skattemyndighet” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

1)

Förordningen omtryckt 1981:429. Senaste lydelse av 3 § 1995:429.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:931

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)