Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:1033

Utkom från trycket den 10 december 2003
Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);
utfärdad den 27 november 2003.

Regeringen föreskriver att i 6 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) ordet ”Skattemyndigheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:1033

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)