Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2003:1227

Utkom från trycket den 14 januari 2004
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 18 december 2003.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2002:799. Ändringen innebär bl.a. att Sandvikens och Svegs tingsrätter utgår ur förordningen.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som skall finnas i Sverige. Tingsrätterna skall ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen skall finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/Domsaga

I domsagan ingående kommun(er)

Kansliorter med tingsställe

Ytterligare tingsställe

 

Under Hovrätten för Nedre Norrland

 

 

Gävle

 

Gävle

 

Gävle

 
 

Hofors

 
 
 

Ockelbo

 
 
 

Sandviken

 
 
 
 
 
 
 

Hudiksvalls

 

Hudiksvall

 

Hudiksvall

 
 
 

Ljusdal

 
 
 
 

Nordanstig

 
 
 
 
 
 
 

Sundsvalls

 

Sundsvall

 

Sundsvall

 
 
 

Timrå

 
 
 
 

Ånge

 
 
 
 
 
 
 

Ångermanlands

 

Härnösand

 

Härnösand

 
 
 

Kramfors

 

Örnsköldsvik

 
 
 

Sollefteå

 
 
 
 

Örnsköldsvik

 
 
 
 
 
 
 

Östersunds

 

Berg

 

Östersund

 

Strömsund

 

Bräcke

 
 

Sveg

 

Härjedalen

 
 

Svenstavik

 

Krokom

 
 
 

Ragunda

 
 
 

Strömsund

 
 
 

Åre

 
 
 

Östersund

 
 
 
 
 
 
 

Under Hovrätten för Övre Norrland

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:1227

Denna förordning träder i kraft

a) den 26 april 2004 i fråga om Gävle tingsrätt och

b) den 17 maj 2004 i fråga om Östersunds tingsrätt.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)