Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:102

Utkom från trycket den 16 mars 2004
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 19 februari 2004.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2004:35. Ändringen innebär bl.a. att Oskarshamns och Västerviks tingsrätter utgår ur förordningen.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som skall finnas i Sverige. Tingsrätterna skall ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen skall finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/Domsaga

 

I domsagan ingående kommun(er)

 

Kansliorter med tingsställe

 

Ytterligare tingsställe

 

 

Under Göta hovrätt

 

 

Växjö

 

Alvesta

 

Växjö

 
 
 

Lessebo

 
 
 
 

Tingsryd

 
 
 
 

Uppvidinge

 
 
 
 

Växjö

 
 
 
 
 
 
 

Kalmar

 

Samtliga kommuner i Kalmar län

 

Kalmar

 

Oskarshamn

 
 

Vimmerby

 
 

Västervik

 
 
 
 
 

Lidköpings

 

Essunga

 

Lidköping

 
 
 

Grästorp

 
 
 
 

Götene

 
 
 
 

Lidköping

 
 
 
 

Skara

 
 
 
 

Vara

 
 
 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:102

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2005.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Per Hall
(Justitiedepartementet)