Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:113

Utkom från trycket den 23 mars 2004
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 26 februari 2004.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2004:102. Ändringen innebär bl.a. att Arvika, Karlstads, Kristinehamns och Sunne tingsrätter bildar Värmlands tingsrätt.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som skall finnas i Sverige. Tingsrätterna skall ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen skall finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/Domsaga

I domsagan ingående kommun(er)

Kansliorter med tingsställe

Ytterligare tingsställe

 

Under Hovrätten för Västra Sverige

 

 

Vänersborgs

 

Bengtsfors

 

Vänersborg

 
 
 

Dals-Ed

 
 
 
 

Färgelanda

 
 
 
 

Lilla Edet

 
 
 
 

Mellerud

 
 
 
 

Trollhättan

 
 
 
 

Vänersborg

 
 
 
 

Åmål

 
 
 

Värmlands

 

Samtliga kommuner i Värmlands län

 

Karlstad

 

Filipstad

 
 
 
 

Råda

 
 
 
 

Sysslebäck

 
 
 
 

Säffle

 
 
 
 

Årjäng

 

Under Hovrätten för Nedre Norrland

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:113

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2005.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Per Hall
(Justitiedepartementet)