Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:199

Utkom från trycket den 27 april 2004
Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191);
utfärdad den 7 april 2004

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till personuppgiftsförordningen (1998:1191)1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:751.

Bilaga 1 2)

Europeiska gemenskapernas kommission har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 3 och 4 framgår att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa i besluten specificerade mottagare i respektive land.

Tredje land

 

Beslut

 
 
 

Argentina

 

1. Kommissionens beslut 2003/490/EG av den 30 juni 2003 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Argentina.3)

3)

EUT L 168, 5.7.2003, s. 19 (Celex 32003D0490).

 
 
 

Bailiwick of Guernsey, dvs. öarna Guernsey, Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou och Lihou

 

2. Kommissionens beslut 2003/821/EG av den 21 november 2003 om skyddsnivån för personuppgifter på Guernsey.4)

4)

EUT L 308, 25.11.2003, s. 27 (Celex 32003D0821).

 
 
 

Förenta staterna

 

3. Kommissionens beslut 2000/520/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom de principer om integritetsskydd (Safe Harbor Privacy Principles) i kombination med frågor och svar som Förenta staternas handelsministerium utfärdat.5)

5)

EGT L 215, 25.8.2000, s.7 (Celex 32000D0520).

 
 
 

Kanada

 

4. Kommissionens beslut 2002/2/EG av den 20 december 2001 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter genom den kanadensiska lagen om elektroniska handlingar och skydd för personuppgifter (Personal Information Protection and Electronic Documents Act).6)

6)

EGT L 2, 4.1.2002, s.13 (Celex 32002D0002).

 
 
 

Schweiz

 

5. Kommissionens beslut 2000/518/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter i Schweiz.7)

7)

EGT L 215, 25.8.2000, s.1 (Celex 32002D0518).

 
 
 

Ungern

 

6. Kommissionens beslut 2000/519/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter i Ungern.8)

8)

EGT L 215, 25.8.2000, s.4 (Celex 32002D0519).

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:199

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)