Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:282

Utkom från trycket den 18 maj 2004
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 29 april 2004.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 21 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall ha följande lydelse.

Medgivande enligt 3 kap. 16 § andra stycket fartygssäkerhetslagen (2003:364) lämnas av Sjöfartsverket. Verket får också meddela föreskrifter enligt 7 kap. 4 § första stycket 1, 3 och 5 fartygssäkerhetslagen samt besluta om avgifter enligt 7 kap. 4 § första stycket 6 samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:282

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)