Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:356

Utkom från trycket den 2 juni 2004
Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);
utfärdad den 19 maj 2004.

Regeringen föreskriver att i 11 § stiftelseförordningen (1995:1280)1) orden ”Patent- och registreringsverket” skall bytas ut mot ”Bolagsverket”.

1)

Senaste lydelse av 11 § 1999:275.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:356

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)