Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:683

Utkom från trycket den 20 juli 2004
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 17 juni 2004.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2004:113. Ändringen innebär att Helsingborgs tingsrätt inte längre skall ha kansli i Ängelholm.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som skall finnas i Sverige. Tingsrätterna skall ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen skall finnas på kansliorterna och får fin-nas också på de andra orter som anges i uppställningen

Tingsrätt /Domsagan

I domsagan ingående kommun(er)

Kansliorter med tingsställe

Ytterligare tingsställe

 

Under Hovrätten över Skåne och Blekinge

 

 

Kristianstads

 

Bromölla

 

Kristianstad

 
 
 

Kristianstad

 
 
 
 

Östra Göinge

 
 
 
 
 
 
 

Helsingborgs

 

Bjuv

 

Helsingborg

 
 
 

Båstad

 
 
 
 

Helsingborg

 
 
 
 

Höganäs

 
 
 
 

Klippan

 
 
 
 

Perstorp

 
 
 
 

Åstorp

 
 
 
 

Ängelholm

 
 
 
 

Örkelljunga

 
 
 
 
 
 
 

Lunds

 

Eslöv

 

Landskrona

 
 
 

Hörby

 

Lund

 
 
 

Höör

 
 
 
 

Kävlinge

 
 
 
 

Landskrona

 
 
 
 

Lund

 
 
 
 

Staffanstorp

 
 
 
 

Svalöv

 
 
 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:683

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)