Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:741

Utkom från trycket den 19 oktober 2004
Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder;
utfärdad den 30 september 2004.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1 och 4 §§ förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder skall ha följande lydelse.

1 §

Den lokala kriminalvårdsmyndigheten ansvarar för verkställigheten av en föreskrift om samhällstjänst. I en villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst skall anges vilken lokal kriminalvårdsmyndighet som skall anordna samhällstjänsten. En lokal kriminalvårdsmyndighet får förordna att ansvaret för verkställigheten flyttas till en annan lokal kriminalvårdsmyndighet. Vid dom på skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst anordnas samhällstjänsten av den lokala kriminalvårdsmyndighet som ansvarar för övervakningen.

4 §

Den lokala kriminalvårdsmyndigheten skall genom besök eller på annat lämpligt sätt kontrollera att en arbetsplan för samhällstjänst följs. Myndigheten får förordna att kontrollen skall utföras av andra lämpliga personer än anställda vid myndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:741

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2004.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Annika Lowén
(Justitiedepartementet)