Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:755

Utkom från trycket den 2 november 2004
Förordning om ändring i förordningen (2004:113) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 30 september 2004.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1)

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2004:683.

dels att förordningen i stället för dess lydelse enligt förordningen (2004:113) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen (2004:113) om ändring i nämnda förordning skall införas en ny övergångsbestämmelse av följande lydelse.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som skall finnas i Sverige. Tingsrätterna skall ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen skall finnas på kansliorterna och får fin-nas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/

I domsagan

Kansliorter

Ytterligare

Domsaga

ingående

med tings-

tingsställe

 

kommun(er)

ställe

 

 

Under Hovrätten för Västra Sverige

 

 

Vänersborgs

 

Bengtsfors

 

Vänersborg

 
 
 

Dals-Ed

 
 
 
 

Färgelanda

 
 
 
 

Lilla Edet

 
 
 
 

Mellerud

 
 
 
 

Trollhättan

 
 
 
 

Vänersborg

 
 
 
 

Åmål

 
 
 

Värmlands

 

Samtliga

 

Karlstad

 

Arvika

 
 

kommuner i

 
 

Sunne

 
 

Värmlands län

 
 
 

Under Hovrätten för Nedre Norrland

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:755

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2005.

Värmlands tingsrätt får t.o.m. den 31 oktober 2006 även ha kanslier i Arvika, Kristinehamn och Sunne.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Per Hall
(Justitiedepartementet)