Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:887

Utkom från trycket den 23 november 2004
Förordning om ändring i förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän;
utfärdad den 11 november 2004.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän1) skall upphöra att gälla vid utgången av år 2004.

1)

Senaste lydelse av 2 § 1998:1266.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)