Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:943

Utkom från trycket den 23 november 2004
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken;
utfärdad den 11 november 2004.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.

1) En statlig myndighet skall till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av officiell statistik. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om.

1)

Senaste lydelse 2001:997.

Bilaga2)

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

 

SOCIALFÖRSÄKRING M.M.

 
 

Stöd till barnfamiljer

 

Försäkringskassan

 

Stöd vid sjukdom och handikapp

 

Försäkringskassan

 

Stöd vid ålderdom

 

Försäkringskassan

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:943

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)