Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1033

Utkom från trycket den 30 november 2004
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 18 november 2004.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) skall ha följande lydelse.

Bilaga1)

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Justitiekanslern,

Kriminalvårdstyrelsen,

Riksåklagaren,

Rymdstyrelsen,

Sjöfartsverket,

Statens strålskyddsinstitut,

Statens veterinärmedicinska anstalt,

Statistiska centralbyrån,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1033

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)