Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1109

Utkom från trycket den 10 december 2004
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 18 november 2004.

Regeringen föreskriver att i 6 kap. 20 §, 13 kap. 16 § och 15 kap. 5 § utsökningsförordningen (1981:981)1) ordet ”Luftfartsverket” skall bytas ut mot ”Luftfartsstyrelsen”.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1109

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Frank Walterson
(Finansdepartementet)