Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1121

Utkom från trycket den 10 december 2004
Förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov;
utfärdad den 18 november 2004.

Regeringen föreskriver att i 15, 16, 30 och 31 §§ förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov1) ordet ”Luftfartsverket” skall bytas ut mot ”Luftfartsstyrelsen”.

1)

Senaste lydelse av 16 § 2002:499 30 § 2003:175 31 § 2003:175.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1121

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)