Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1219

Utkom från trycket den 17 december 2004
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 25 november 2004.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2004:755. Ändringen innebär bl.a. att Lindesbergs tingsrätt utgår ur förordningen.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som skall finnas i Sverige. Tingsrätterna skall ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen skall finnas på kansliorterna och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/Domsaga

I domsagan ingående kommun(er)

Kansliorter med tingsställe

Ytterligare tingsställe

 

Under Göta hovrätt

 

 

Karlskoga

 

Degerfors

 

Karlskoga

 
 
 

Karlskoga

 
 
 
 
 
 
 

Örebro

 

Askersund

 

Örebro

 

Hällefors

 

Hallsberg

 
 
 

Hällefors

 
 
 

Kumla

 
 
 

Laxå

 
 
 

Lekeberg

 
 
 

Lindesberg

 
 
 

Ljusnarsberg

 
 
 

Nora

 
 
 

Örebro

 
 
 
 
 
 

Under Hovrätten över Skåne och Blekinge

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1219

Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)