Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1280

Utkom från trycket den 21 december 2004
Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister;
utfärdad den 9 december 2004.

Regeringen föreskriver att 16 och 18 §§ förordningen (1999:1135) om misstankeregister skall ha följande lydelse.

Rikspolisstyrelsen får, efter samråd med Åklagarmyndigheten och Tullverket, föreskriva att registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister skall begränsas utöver vad som följer av denna förordning.

Domstolsverket får, i samråd med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, meddela föreskrifter om hur uppgifterna enligt 10 § skall lämnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1280

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)