Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1291

Utkom från trycket den 21 december 2004
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 9 december 2005.

Regeringen föreskriver att i bilagan till säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)1) ordet ”Riksåklagaren” skall bytas ut mot ”Åklagarmyndigheten”.

1)

Senaste lydelse av bilagan 2004:951.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1291

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)