Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1297

Utkom från trycket den 21 december 2004
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 2 december 2004.

Regeringen föreskriver att i 17 kap. 1 § utsökningsförordningen (1981:981)1) orden ”Karlstads tingsrätt” skall bytas ut mot ”Värmlands tingsrätt”.

1)

Förordningen omtryckt 2000:1. Senaste lydelse av 17 kap. 1 § 2001:1305.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1297

Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Frank Walterson
(Finansdepartementet)